Monitorul de Chisinau

Baza de date a actelor normative

În cazul în care aţi introdus mai multe cuvinte spre căutare, rezultatele vor fi diferite în dependenţă de opţiunea aleasă. Astfel:

"orice cuvânt" va oferi toate rezultatele care conţin măcar un cuvant din cele indicate.

"toate cuvintele" va oferi rezultatele care conţin toate cuvintele înşirate în text.

"combinaţia exacta" va oferi rezultatele combinaţiei exacte a acestor cuvinte

 

Decizie cu privire la casarea unor mijloace fixe ale Direcţiei generale asistenţă socială a Consiliului municipal Chişinău

Data emiterii: 07.07.2009
Numărul actului: 7/16
Emitent: Decizia Consiliului Municipal

Urmare a examinării proceselor verbale de casare a mijloacelor fixe nr. 01-20 din 15 ianuarie 2009 a Comisiei de casare a mijloacelor fixe a Direcţiei generale asistenţă socială, în conformitate cu Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.11/18 din 03.06.2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe”, în temeiul art.14 alin.2 lit.b) şi art.19 (4) din Legea Republicii Moldova nr.436 –XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliului municipal Cişinău DECIDE:

 

1. Se aprobă casarea mijloacelor fixe ale Direcţiei generale asistenţă socială in suma de 187448.00 lei, conform anexei.

 

2. Comisia de casarea va întocmi procesul-verbal privind posibilitatea utilizării pieselor, care ulterior vor fi luate la evidenţa contabilă, stabilindu-se valoarea lor.

 

3. Viceprimarul municipiului Chişinău de ramură va asigura controlul executării prezentei decizii.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Alexandru Corduneanu

CONTRASEMNAT:

SECRETAR AL CONSILIULUI Valeriu Didenco

Documente anexate